Skontaktuj się z nami! Tel: 500 81 83 89|biuro@systemykominoweperfect.pl

Porady

Spis treści:
1. Jak wykonać cokół komina? – zobacz film
2. Dlaczego komin powinien być osadzony na cokole?
3. Jak zamontować zbiornik kondensatu? – zobacz film
4. Jakie są zagrożenia przy nieprawidłowym wypoziomowaniu zbiornika kondensatu w kominie?
5. Jak zamontować trójnik wyczystkowy? – zobacz film
6. Jak przygotować klej kwasoodporny? – zobacz film
7. Jak należy nakładać kit kwasoodporny?
8. Jak zamontować trójnik spalinowy? – zobacz film
9. Na jakiej wysokości powinien być zamontowany trójnik wyczystkowy, a na jakiej trójnik spalinowy?
10. Jaka powinna być odległość pomiędzy trójnikiem spalinowym a wyczystką?
11. Jak montować moduły powtarzalne systemu kominowego? – zobacz film
12. Montaż szczytu komina – jak to zrobić? – zobacz film
13. W jaki sposób zamontować stożek metalowy i czy można zamocować śrubami do płyty betonowej? – zobacz film
14. Jak zamontować kratkę do wentylacji izolacji w kominie systemowym? – zobacz film
15. Jak montujemy drzwiczki wyczystkowe? – zobacz film
16. Jak zamontować płytę czołową? – zobacz film
17. Z jakiej cegły należy wykonać obudowę komina nad dachem?
18. Jak usztywnić komin w więźbie dachowej?
19. Jak zamontować komin do kominka w domu szkieletowym (drewnianym)?
20. Jak wykonać przejście systemu kominowego przez strop?
21. Czy można „schować” komin w ścianie działowej?
22. Jak zamontować czopuch w trójniku spalin?
23. Co oznacza, że komin jest odporny na pożar sadzy?
24. Przy kominie rozszczelniają się  obróbki dekarskie i komin zacieka. Co może być przyczyną i jak temu zapobiegać?

1. JAK WYKONAĆ COKÓŁ KOMINA? – zobacz film

Prawidłowo wykonany cokół posiada dwie warstwy hydroizolacji (pod i na cokole). Najprostszym sposobem wykonania cokołu jest wypełnienie betonem, wypoziomowanego pustaka kominowego. Odpowiednia wysokość modułu i lekkość czyni tą metodę najłatwiejszą, najszybszą i bezproblemową. Tak wykonany cokół gwarantuje niską pracochłonność, dokładność wymiarową oraz docelowo bezproblemowe użytkowanie systemu kominowego.

2. DLACZEGO KOMIN POWINIEN BYĆ OSADZONY NA COKOLE?

Na etapie budowy stanu surowego nie wszystkie rozwiązania docelowe są już znane. Z tego powodu, montaż komina bez cokołu może doprowadzić do późniejszych komplikacji znacznie utrudniających użytkowanie komina. Do najczęściej spotykanych problemów należy za niskie posadowienie komina. Komin montujemy na etapie stanu surowego kiedy zwykle nie ma jeszcze warstwy ocieplenia podłogi oraz wylanej posadzki. Zbyt niskie posadowienie komina powoduje późniejsze problemy np. z odprowadzeniem kondensatu z komina lub złą wentylacją wełny mineralnej. Kolejnym problemem jest nieuzyskanie, zgodnie z wymogami normy, minimalnej wysokości drzwiczek rewizyjnych nad podłogą, co może powodować problemy z końcowym odbiorem kominiarskim.

3. JAK ZAMONTOWAĆ ZBIORNIK KONDENSATU? – zobacz film

Na cokole ustawiamy drugi pustak z wyciętym wg szablonu otworem na kratkę wentylacyjną. Wewnątrz pustaka ustawiamy centralnie zbiornik kondensatu.

Należy dokładnie skontrolować czy odkraplacz został umieszczony idealnie w osi pustaka oraz czy jest dobrze wypoziomowany, ponieważ stanowi podstawę dla wszystkich wyżej montowanych elementów ciągu kominowego.

4. JAKIE SĄ ZAGROŻENIA PRZY NIEPRAWIDŁOWYM WYPOZIOMOWANIU ZBIORNIKA KONDENSATU W KOMINIE?

Zbiornik kondensatu stanowi podstawę komina, na której opiera się wewnętrzny ceramiczny przewód kominowy. Nieprawidłowe wypoziomowanie zbiornika kondensatu może doprowadzić nawet, ze względu na znaczne obciążenia, do pęknięcia zbiornika kondensatu lub trójnika wyczystki. Naturalną konsekwencją jest także brak szczelności komina.

5. JAK ZAMONTOWAĆ TRÓJNIK WYCZYSTKOWY? – zobacz film

Wysokość trójnika wyczystkowego powinna być określona w projekcie i nie zaleca się bezpodstawnej zmiany jego położenia. Pustak pod trójnik wyczystkowy należy odpowiednio dociąć do wymiarów trójnika i drzwiczek rewizyjnych – wykorzystując szablon montażowy. Wszystkie elementy ceramiczne komina łączymy przy użyciu specjalnego kitu żaroodpornego. Zamontowany trójnik wyczystkowy docieplamy odpowiednią ilością wełny izolacyjnej lub nasuwamy obejmę dystansową (w zależności od rodzaju systemu kominowego).

6. JAK PRZYGOTOWAĆ KLEJ KWASOODPORNY? – zobacz film

Klej kwasoodporny jest w formie proszku i powinien być urabiamy na budowie bezpośrednio przed aplikacją. Do przygotowanego wcześniej czystego naczynia wsypujemy 7 miarek proszku i wlewamy 1 miarkę wody a następnie mieszamy. Po uzyskaniu równomiernej półsuchej masy odstawiamy naczynie na ok 5 minut. Uwaga!!! Nie wolno dolewać wody. Dolanie wody spowoduje zmianę istotnych właściwości fizyko – chemicznych kleju kwasoodpornego i w konsekwencji klej może utracić przydatność do stosowania w przewodach kominowych.

Po upływie 5 minut i ponownym zamieszaniu klej jest gotowy do użytku. Gotową masę klejową należy zużyć w czasie nie dłuższym niż 90 minut i nie poddawać oddziaływaniu słońca. Zaleca się przygotowywanie mniejszych porcji kleju kwasoodpornego. Klej kwasoodporny jest substancją aktywną chemicznie z tego powodu należy unikać kontaktu kleju ze skórą.

7. JAK NALEŻY NAKŁADAĆ KIT KWASOODPORNY?

Klej jest gotowy do użytku po 5-10 minutach. Przygotowany klej należy zużyć w ciągu ok. 1,5 godziny – uzależnione jest to od pogody. Zaleca się przygotowywać mniejsze partie kleju – szczególnie w okresie upałów. Przed nałożeniem kleju należy zwilżyć ceramikę, a nadmiar kleju usunąć dołączona gąbką.

8. JAK ZAMONTOWAĆ TRÓJNIK SPALINOWY? – zobacz film

Wysokość i lokalizacja trójnika spalin powinna być ustalona z instalatorem urządzenia grzewczego. Po ustaleniu lokalizacji i wysokości na jakiej ma być zamontowany trójnik spalinowy przystępujemy do montażu. W obudowie wycinamy otwór wykorzystując szablon montażowy i po ustawieniu, montujemy w niej jeden płat izolacji z wełny mineralnej  Zwilżamy górną krawędź ceramicznego przewodu kominowego i dolną krawędź trójnika spalin. Montujemy trójnik spalin w pionie kominowym, po dopasowaniu wewnętrznej ceramiki, usuwamy nadmiar kleju kwasoodpornego. Ustawiamy kolejny element obudowy, po wypoziomowaniu i wypionowaniu, wewnątrz obudowy, montujemy dwa płaty izolacji z wełny mineralnej. Łączenie izolacji powinno być w połowie szerokości obudowy.

9. NA JAKIEJ WYSOKOŚCI POWINIEN BYĆ UMIESZCZONY TRÓJNIK WYCZYSTKOWY, A NA JAKIEJ TRÓJNIK SPALINOWY?

Wysokość wyczystki względem trójnika spalin ma bardzo duże znaczenie. Zasadą jest, że powyższe rzeczy ustalane są z firmą, która będzie instalowała urządzenie. Jeżeli nie ma możliwości koordynacji tych prac z instalatorem, najczęściej stosowane są poniższe rozwiązania:

– Przesunięcie trójnika wyczystkowego względem trójnika spalin o 90° lub 180° – tak aby podłączone urządzenie nie ograniczało dostępu do drzwiczek rewizyjnych a ty samym nie utrudniało czyszczenia komina.

– Umieszczenie wlotu trójnika spalin na wysokości 6 pustaka to jest na wysokości ok. 170 cm-200 cm. Taka wysokość pozwala podłączyć każde urządzenie, a odległość między króćcem wylotu spalin a wlotem tego trójnika jest regulowana długością czopucha.

10. JAKA POWINNA BYĆ ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY TRÓJNIKIEM SPALINOWYM A WYCZYSTKĄ?

Minimalna wysokość przyłącza spalin to 116 cm, ale tak jak wyżej podkreśliłem – wysokość ta powinna być ustalona z instalatorem. W przypadku braku takiej możliwości korzystniej jest zlokalizować trójnik spalin nieco wyżej niż za nisko. Umieszczenie trójnika spalin można regulować długością czopucha – w drugą stronę takiej możliwości nie ma.

11. JAK MONTOWAĆ MODUŁY POWTARZALNE SYSTEMU KOMINOWEGO? – zobacz film

Elementy modułu powtarzalnego montujemy wg zasady od zewnątrz do wewnątrz. Oznacza to, że montaż rozpoczynamy od obudowy, następnie montujemy izolację a jako ostatnia jest montowana prostka kominowa. Po nałożeniu zaprawy na dolną obudowę, ustawiamy kolejny element obudowy. Po wypoziomowaniu i wypionowaniu, wewnątrz obudowy montujemy dwie płyty izolacji. Płyty łączymy w połowie szerokości obudowy. W przypadku kontynuowania dalszego montażu, nakładamy kolejną warstwę zaprawy murarskiej na obudowę. Zwilżamy górną krawędź zamontowanej prostki i dolną montowanej. Na zwilżony koniec montowanej prostki nakładamy klej kwasoodporny a następnie montujemy prostkę w pionie kominowym. Usuwamy nadmiar kleju kwasoodpornego z wewnątrz przewodu kominowego. Czynności powtarzamy do czasu osiągnięcia docelowej wysokości.

12. MONTAŻ SZCZYTU KOMINA – JAK TO ZROBIĆ? – zobacz film

Po osiągnięciu wysokości docelowej trzonu kominowego, przystępujemy do montażu szczytu komina. Izolacja, z przyczyn technologicznych, powinna się kończyć ok 20 – 30 cm poniżej górnej krawędzi ostatniej obudowy. Na ostatnią obudowę, centralnie ustawiamy szalunek tracony. Szalunek tracony ułatwia szalowanie płyty przykrywającej, zapewnia odpowiednią dylatację ceramice kominowej oraz stanowi jeden z elementów systemu wentylacji wełny. Na zewnątrz obudowy wykonujemy szalunek płyty przykrywającej. Kształt płyty powinien zabezpieczyć komin przed zaciekaniem. Po zakończeniu szalowania betonujemy płytę przykrywającą. Płyta przykrywająca powinna być wykonana ze spadkiem na zewnątrz komina. Na szalunku traconym jest zaznaczona wysokość na jaką powinien być wylany beton (ok. 12 cm.) Na zewnętrznej krawędzi płyta nie powinna mieć mniejszej grubości niż 8 cm. Po związaniu betonu odmierzamy odległość od górnej krawędzi ostatniej prostki do górnej krawędzi stożka komina. Docinamy ceramikę na zmierzony wymiar, zwilżamy końce, nakładamy klej kwasoodporny i montujemy ostatnią prostkę w pionie kominowym. Prostka powinna wystawać ponad płytę przykrywającą ok 12 – 15 cm. Na wystającą prostkę osadzamy zakończenie stożkowe (stożek) komina.

13. W JAKI SPOSÓB ZAMONTOWAĆ STOŻEK METALOWY I CZY MOŻNA MOCOWAĆ GO ŚRUBAMI DO PŁYTY BETONOWEJ? – zobacz film

Nie ma potrzeby mocowania stożka śrubami do płyty betonowej. Najlepiej montować go na klej, który kładziemy na górną krawędź rury. Przed osadzeniem stożka proszę pamiętać o osadzeniu (wyprostowaniu) spinek. Powyższe rozwiązania zapewnią odpowiednią sztywność osadzenia stożka na rurze ceramicznej.

14. JAK ZAMONTOWAĆ KRATKĘ DO WENTYLACJI IZOLACJI W KOMINIE SYSTEMOWYM? – zobacz film

W otwór montażowy przymierzyć kratkę, dopasować jej rozmiar poprzez odpowiednie rozgięcie uchwytów a następnie wcisnąć w otwór. Wycięcie w kratce powinno być zlokalizowane w sposób umożliwiający odprowadzenie kondensatu z komina.

15. JAK MONTUJEMY DRZWICZKI WYCZYSTKOWE? – zobacz film

Montaż drzwiczek wykonujemy przed tynkowaniem trzonów kominowych. Do otworu montażowego wyczystki przymierzyć drzwiczki wyczystkowe. Uszczelnić drzwiczki elementem nastawnym. Wycentrować, wypoziomować a następnie przybić gwoździami do obudowy komina. Po zamontowaniu drzwiczek wyczystkowych, obudowę komina należy otynkować.

16. JAK ZAMONTOWAĆ PŁYTĘ CZOŁOWĄ? – zobacz film

Dokładnie zmierzyć szerokość i wysokość otworu wokół króćca trójnika spalin, dociąć płytę czołową na wymiar większy o 2mm od zmierzonego wymiaru otworu następnie zamontować w otworze. Podczas tynkowania należy zostawić dylatację, po obwodzie, na zewnątrz króćca trójnika spalin szerokości 3mm.

17. Z JAKIEJ CEGŁY NALEŻY WYKONAĆ OBUDOWĘ KOMINA NAD DACHEM?

Obudowa komina ponad dachem pełni funkcję estetyczną, co nie oznacza, że można ją wykonać z dowolnych materiałów, niezgodnie ze sztuką budowlaną i bez zachowania staranności wykonywanych prac. Obudowa powinna być odporna na działanie, przenikanie wilgoci powstałej z opadów atmosferycznych. W tym celu obudowę należy wykonać z cegły pełnej łączonej zaprawą wodoodporną. Dodatkowym warunkiem jest stosowanie pełnych fug. Użycie cegieł perforowanych lub brak pełnej fugi prowadzi do nieszczelności komina i przenikania wilgoci do wewnątrz budynku. W trakcie użytkowania dostająca się poprzez nieszczelności woda będzie powodowała zacieki na ścianach i sufitach.

18. JAK USZTYWNIĆ KOMIN W WIĘŹBIE DACHOWEJ?

W tym celu najlepiej zastosować uchwyt mocujący komin w więźbie. Uchwyt mocujemy na obudowie komina oraz do krokwi. Przestrzeń pomiędzy obudową a krokwią wypełniamy niepalnym materiałem izolacyjnym. Jest to prosty sposób na stabilizację komina i likwidację mostków termicznych.

19. JAK ZAMONTOWAĆ I OBROBIĆ KOMIN DO KOMINKA W DOMU SZKIELETOWYM (DREWNIANYM)?

Aby spełnić wszystkie wymogi Polskiej Normy należy zachować minimalną odległość komina od elementów palnych 50 mm (odległość od konstrukcji budynku). Należy również usztywnić komin na całej jego długości oraz co 2-3mb przymocować komin do konstrukcji za pomocą uchwytu montażowego (zobacz „uchwyt mocujący komin do więźby drewnianej”).

Obróbka komina powinna być wykonana płytami kartonowo-gipsowymi czerwonymi – tzw. GKF.

20. JAK WYKONAĆ PRZEJŚCIE SYSTEMU KOMINOWEGO PRZEZ STROP?

Komin systemowy jest konstrukcją samonośną i nie powinien być obciążany konstrukcją budynku aby mógł swobodnie pracować. Prawidłowo wykonane przejście komina systemowego przez strop polega na wykonaniu otworu w stropie większego od zewnętrznego obrysu trzonu kominowego o minimum 3 cm. Po zmontowaniu systemu kominowego, powstałą pustkę pomiędzy stropem a obudową systemu kominowego wypełniamy twardą wełną mineralną. Późniejsza wylewka może dochodzić bezpośrednio do obudowy komina. Zapewniamy w ten sposób dylatację trzonu kominowego od konstrukcji budynku i wymaganą sztywność podparcia bocznego trzonów kominowych.

21. CZY MOŻNA „SCHOWAĆ” KOMIN W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ?

Nie. Komin musi pozostać konstrukcją niezależną od innych elementów budynku.

22. JAK ZAMONTOWAĆ CZOPUCH W TRÓJNIKU SPALIN?

Zewnętrzna średnica czopucha powinna być mniejsza o 10 mm od wewnętrznej średnica króćca trójnika spalin. Wsuwamy czopuch na głębokość ok 3 cm do króćca trójnika spalin, szczelinę pomiędzy zewnętrzną stroną czopucha a wewnętrzna stroną króćca trójnika spalin uszczelniamy sznurem mineralnym.

23. CO OZNACZA, ŻE KOMIN JEST ODPORNY NA POŻAR SADZY?

Systemy kominowe deklarowane przez producentów jako odporne na pożar sadzy, przechodzą niezbędne badania laboratoryjne. Próby takie polegają na tym, że złożony kompletny komin jest poddawany nagrzewaniu do temperatury 1000°C; przez co najmniej 30 min. W tej temperaturze sprawdzana jest ogniowa odporność termiczna. Dodatkowo kontrolowana jest szczelność kominów, odporność termiczna izolacji, odkształcenia termiczne elementów, a także temperatura wokół komina. Wszystkie parametry muszą być zgodne z normami, które obowiązują w Polsce. Tylko kominy, które pozytywnie przejdą badania są dopuszczane do sprzedaży.

Trzeba jednak pamiętać, że informacja określająca komin, jako „odporny na pożar sadzy”, nie oznacza jego niezniszczalności, tylko fakt, że w określonej temperaturze oraz w określonym czasie, komin zachowa swoją wytrzymałość, nie doprowadzając do rozprzestrzenienia pożaru.

24. PRZY KOMINIE ROZSZCZELNIAJĄ SIĘ OBRÓBKI DEKARSKIE I KOMIN ZACIEKA. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ I JAK TEMU ZAPOBIEGAĆ?

Najczęstszą przyczyną rozszczelnienia obróbek dekarskich na kominie, wyłączając błędy w sztuce dekarskiej, jest niedostateczne usztywnienie trzonu kominowego w połaci dachu. Pod wpływem parcia wiatru trzon kominowy pracuje (nierównomiernie do połaci odchyla się) a kompensacja różnic lokalizuje się w obróbce dekarskiej. To w konsekwencji może prowadzić do rozszczelnienia obróbek i pojawienia się zacieków. Rozwiązaniem jest odpowiednie usztywnienie trzonu kominowego w połaci w taki sposób aby komin i połać pracowały równomiernie.
Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie uchwytu mocującego komin w połaci.
Trzon kominowy można także usztywnić poprzez wykonanie specjalnych wymianów w więźbie dachowej a następnie usztywnienie wełną mineralną i warstwą betonu. Jest to jednak rozwiązanie bardziej pracochłonne i nie gwarantujące satysfakcjonujących rezultatów.

Perfect Logo

Producent nowoczesnych systemów kominowych. Kadra firmy Perfect - to zespół specjalistów, który buduje unikatowe relacje z klientami dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Naszym celem jest zajęcie pozycji partnera pierwszego wyboru dla firm handlowych, wykonawczych oraz klientów indywidualnych.

Znak Jakości

INFORMACJE KONTAKTOWE

Nowabud OSB sp. z o.o.

ul. Polna 2 Dziemionna

86-060 Nowa Wieś Wielka

NIP 554-285-96-90

Tel. kom: +48 500 81 83 89